Guangzhou Vanke Cloud City
広州万科雲城
OVERSEAS
SITE  /  Guangzhou,China
YEAR  /  2015